• Byggmann

Skjering av tømmer

Skjering av tømmer

Skjering av tømmer

Lossing av tømmer på kaien

Hunbord opphogga til flis

Bilane pakka og klare for levering

Dekke til supplybåt

Lossing av sand på kaien

Levering av ringmur og isolasjon