• Byggmann

Spesialprodukt

Spesialprodukter

Me leverer det meste innan spesialprodukt; til dømes

  • Villmarkskledning
  • Villmarksprodukt
  • Grove dimensjonar
  • AL-bord til kledning eller terrasse
  • Dekke til supplybåt og tunnelforskaling

Me produserer òg spesialvarer på bestilling; har du ein gamal type kledning, panel eller list du vil me skal laga, kan du ta med eller sende ein liten prøve til oss og me produserer dette for deg.